Epidemická opatření platná od 22. listopadu

HC Smíchov 1913 | 23.11.2021

Bohužel jsme se opět dostali do stavu, kdy musíme své fungování na zimním stadionu upravit podle opatření vlády. Co přesně platí pro hráče, diváky a další návštěvníky zimního stadionu, se dozvíte v tomto článku.

Opatření platná pro hráče

  • účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště je umožněn osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. „bezinfekčnosti“
  • osobám ve věku 13–18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech nebo osoby očkované) je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště povolen, pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1× týdně
  • osobám starším 18 let je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněn, pouze pokud se jedná o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem) nebo osoby ve fázi zahájeného očkování, které se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1× týdně.

Opatření platná pro diváky

  • osoby mladší 12 let se dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“ nemusejí prokazovat
  • osoby ve věku 13–18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou utkání
  • osoby starší 18 let mají vstup na akci povolen, pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19 nebo jsou ve fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu

Věříme, že nám pomůžete tato opatření dodržovat, abychom už letošní sezonu nemuseli přerušovat. Děkujeme!