TURNAJ

SRAZ

SOBOTA 10. 12. 2022 – 10:15

ZAČÁTEK

SOBOTA 10. 12. 2022 – 11:15

KONEC

SOBOTA 10. 12. 2022 – 13:15

ADRESA

ZS Letňany
Praha 9, Tupolevova 669

MAPA MÍSTA