ROZPIS TRÉNINKŮ

TRÉNINKY BRANKÁŘŮ

Tréninky brankářů probíhají každý pátek od 17:15 do 18:15. Sudé kalendářní týdny jsou určené pro brankáře kategorie mladší žáci a mladší, pro brankáře kategorie starší žáci a starší jsou tréninky v liché kalendářní týdny.