Sport: základ do života

Zakládáme si na rodinné atmosféře a individuálním přístupu k dětem, o které se staráme od jejich prvních krůčků na ledě. Naším cílem je vychovávat všestranné sportovce a sportovkyně, kamarády a kamarádky, zodpovědné a cílevědomé hráče a hráčky s vnitřní motivací, mladé lidi s kvalitními morálními základy pro budoucí život.

Postupujeme krok za krokem

V začátcích dáváme přednost zábavě a postupnému budování vztahu k hokeji i sportu obecně. Děti během pár týdnů naučíme bruslit, připravujeme pro ně program i mimo led a naši trenéři se starají o to, aby z jejich tváři nezmizel úsměv – více ve sekci Nábor.

Do čtvrté třídy dbáme na všeobecnou sportovní přípravu dětí, hokej kombinujeme s hrami a odpovídajícími pohybovými aktivitami mimo led – viz Fox Systém – metodika výchovy mládeže.

Začínáme s přátelskými zápasy, následně hrajeme svazové soutěže v minihokeji. Pravidelně se účastníme vícesportovních turnajů a dalších akcí mimo zimní stadion. Pořádáme vlastní příměstské letní kempy pro děti a také pravidelná soustředění. 

Rodiče: součást hokejové rodiny

Rodiče jsou důležitou součástí našeho klubu. Snažíme se o maximální komunikaci a vstřícnost a rádi také přivítáme pomoc rodičů při pořádání akcí či výletů, případně i s přípravou a vedením dětí. Zároveň vedeme naše hráče k samostatnosti a zodpovědnosti, a i s tím potřebujeme od rodičů pomoci – viz Desatero rodiče.

Každý si zaslouží svou příležitost

V dětských kategoriích dáváme šanci všem. Učíme bruslit i děti, které začínají v pozdějším věku, pomáháme jim dohnat manko a citlivě je zařazujeme do odpovídajících kategorií. Neděláme předčasná tvrdá výkonnostní síta, věříme, že hokej naučíme každého. Také dbáme na to, aby byl sport napojený na výchovu v rodině a naši trenéři umí po dohodě s rodiči správně reagovat i při případných problémech ve škole.

Samostatnost a zodpovědnost

Postupně klademe větší důraz na samostatnost hráčů, naši trenéři a vedoucí pomáhají dětem s výstrojí a učí je, aby se zvládly na trénink či zápas připravit samy. Starší hráči jsou také sami zodpovědní za docházku, omluvy případných absencí, komunikaci s trenéry, péči o výstroj.

Růst hokejisty

Od 4. třídy připravujeme hráče na "velký hokej" a od mladších žáků již více dbáme na sportovní výkonnost, zvyšujeme frekvenci přípravy na ledě i mimo něj, připojujeme kondiční i fyzio tréninky, pečujeme o regeneraci a výživu hráčů. Díky spolupráci s tréninkovým centrem Elite Hockey postupně hráče zapojujeme do programu rozvoje dovedností. Díky tomu, že k nim máme velmi blízko, dokážeme reagovat na jejich potřeby a rozvíjet to, co jim chybí nejvíce. V zápasech také hráči pravidelně rotují na svých postech tak, aby nebyli jednostranně zaměření.

Snažíme se zachovat všechny věkové kategorie a smysluplně udržujeme návaznost soutěží tak, abychom maximálně přispěli k rozvoji našich hráčů v důležitém věku. Mladší i starší žáci nastupují proti silné konkurenci v ročníkových soutěžích, dorost, junioři i muži hrají regionální ligy. 

V žákovských kategoriích přistupujeme k případné první selekci podle dovedností. Fyzicky a dovednostně vyspělejším hráčům umožňujeme trénovat a hrát za vyšší věkové kategorie, spolupracujeme s ostatními kluby a hráčům umožňujeme hostování do vyšších soutěží, později start v extraligách dorostu a juniorů. Vychovali jsme řadu hráčů, kteří později nastupovali v extralize, juniorských reprezentacích i předních seniorských týmech – viz naši odchovanci.