PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

NA TÉTO STRÁNCE
POKYNY PRO PLATBU  •  PRAVIDELNÉ PŘÍSPĚVKY  •  SOUSTŘEDĚNÍ

POKYNY PRO PLATBU PŘÍSPĚVKŮ

Číslo účtu: 6987989028/5500

Variabilní symbol: Přidělený variabilní symbol klubem

Konstantní symbol: 0308

Zpráva příjemci: Jméno a příjmení hráče/kyBližší informace k platbám příspěvků: Tomáš Hora, tel. 603 47 33 63

PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ PŘÍSPVĚKY

KATEGORIE VÝŠE PŘÍSPĚVKU
přípravka 800 Kč
1. třída 1 000 Kč
2. třída 1 300 Kč
3. třída 1 600 Kč
4. třída 2 000 Kč
mladší žáci - junioři 2 400 Kč

Platba příspěvků musí být provedena vždy do 15. dne v měsíci.

PLATBA ZA SOUSTŘEDĚNÍ

KATEGORIE ZÁLOHA DOPLATEK
přípravka 0 Kč 8 400 Kč
1. třída 4 200 Kč 4 200 Kč
2. třída 3 700 Kč 3 700 Kč
3. třída 3 000 Kč 3 000 Kč
4. třída 2 000 Kč 2 500 Kč
5. třída 0 Kč 1 900 Kč
mladší žáci 0 Kč 1 900 Kč
starší žáci 0 Kč 1 900 Kč
dorost 0 Kč 2 500 Kč
junioři 0 Kč 2 500 Kč

Ceny se vztahují ke hráčům podle kategorií, v nichž budou zařazeni v době soustředění.

Pro přípravku je soustředění dobrovolné.

Záloha je splatná do 15.3., doplatek do 15.7.