Nový stadion: počítáme se zahájením provozu 1. září

Matěj Černík | 11. 2. 2023

Od uzavření Nikolajky uplynulo jen pár měsíců. Od samého začátku se však rozběhly práce, které by měly už na příští sezonu zajistit našemu klubu i dalším sportovcům novou ledovou plochu na Praze 5. Co všechno již zařídil investor stavby, jaká je současná situace a jak bude stadion vypadat? Zeptali jsme se zástupce investiční skupiny SPM a našeho bývalého dlouholetého hráče a kapitána A-týmu, Marka Dongrese.

Pojďme začít od začátku. Dokázal bys nějak stručně shrnout, co všechno už se muselo udělat?

Od zavření Nikolajky jsme se do toho opravdu vrhli po hlavě. Je to dennodenní práce. V první fázi jsme samozřejmě hledali vhodnou lokaci. Tu se nám ve spolupráci s městskou částí podařilo relativně rychle najít a projednat.

Hned po nalezení pozemku jsme začali řešit, jak by stadion mohl vypadat. Paralelně s tím jsme začali jednat se všemi potřebnými dodavateli.

Přestože se jedná o dočasnou stavbu, legislativa je úplně stejná, jako bychom stavěli trvalý stadion. Museli jsme tak udělat veškeré průzkumy, které předcházejí tvorbě projektové dokumentace a vůbec stavebnímu řízení. Proběhlo geodetické zaměření pozemku, geologický průzkum, dendrologický průzkum a pracovali jsme na získání dalších potřebných vyjádření a stanovisek.

Jaká je situace teď?

V tuto chvíli tak máme zajištěné všechny komponenty potřebné k sestavení stadionu; zastřešení, chladící technologii včetně mantinelů a střídaček a finišujeme výrobu celých šaten a zázemí.

Kromě toho probíhá stavební řízení, které se mohlo posunout díky nedávno získané plné moci od Magistrátu hlavního města Prahy. Nejsme zatím oprávněni stavbu realizovat, můžeme ale dělat veškeré přípravné práce; terénní úpravy, zapojení sítí a podobně Tomu navíc předchází odstranění náletových dřevin, které se na pozemku nacházejí.

Zároveň musí být s městem sjednaná nájemní smlouva, která nás opravňuje k nakládání s pozemkem a ke stavbě dočasného stadionu. Smlouva je připravená na magistrátu od říjnových voleb. Bohužel, rada není ustanovená, což nás v samotné výstavbě výrazně omezuje. Po dlouhou dobu po volbách jsme nebyli schopní s nikým konkrétním komunikovat. Díky tomu se nám o kvartál zpozdil celý harmonogram, protože my jsme byli připraveni stavbu realizovat v prosinci.

Jak celý projekt vypadá časově?

Cílíme stavbu tak, aby prvního září mohla začít sezóna na novém stadionu v plném rozsahu. Myslíme si, že i díky velké součinnosti všech úřadů, které chtějí tomuto projektu vyhovět, se vše podaří stihnout.

Úřady pozitivně vnímají, že se z naší strany nejedná o klasickou formu investice, u které kalkulujeme s určitou návratností. Jedná se více méně o filantropickou činnost pana Slavomíra Pavlíčka.

Pokud stavební povolení získáme řekněme kvartál před prvním září, jsme schopni stavbu včas zrealizovat.

Mohl bys popsat, jak stadion bude vypadat?

Je to taková stavebnice, která bude složená ze tří částí. Jednak je to ledová plocha, která má mantinely, plexiskla, střídačky, trestné lavice a vůbec veškeré zázemí. Nad tím bude samonosná oblouková hala, která celý led zastřeší. Na stadionu počítáme s prostorem pro 50 diváků.

Posledním prvkem bude zázemí, které bude vytvořeno z dvaceti mobilních buněk. Bude v něm pět šaten, sanitární zázemí, toalety a sprchy, rolba a veškeré potřebné místnosti, které slouží k nezbytnému provozu zimního stadionu.

Další zázemí pro hráče (mimo šaten a sprch) není součástí základní stavby, ale není problém jej na pozemek přidat. Pro starší kategorie bychom tak rádi přidali mobilní buňku, která bude připojená na topení a bude sloužit jako sušárna. Variantou je i přidání venkovní střelnice. Obojí řešíme se zástupci klubu HC Smíchov 1913, se kterým na stavbě od počátku spolupracujeme.

U stadionu bude 36 parkovacích míst, byť nám zákon ukládá jich postavit jen 27.

Kdo všechno bude stadion využívat?

Počítáme s tím, že se na nový stadion více méně přesune provoz ze zimního stadionu Nikolajka. Hrát tady bude klub HC Smíchov 1913, budou zde krasobruslaři z KK Stadion Praha, prostor se najde i pro rekreační hráče hokeje nebo pro veřejné bruslení. Stadion bude v provozu pravděpodobně od září do dubna v závislosti na počasí.

Když se vrátím ještě na úplný začátek, pomohla vám jako investorovi iniciativa Za smíchovský led s peticí nebo shromážděním před magistrátem?

Určitě pomohla, hlavně v rychlosti, s jakou se proces výpůjčky pozemku podařilo nastartovat. Magistrát se díky tomu začal zabývat poskytnutím pozemku Praze 5 a proces byrokracie se velmi zrychlil.

Zatím jsme se teda bavili o dočasném stadionu. Dokázal bys něco říct i o výstavbě trvalé velké haly na Praze 5?

V posledních měsících nás plně zaměstnává dočasný zimní stadion, takže upřímně musím říct, že na velkou halu teď příliš myšlenek nesměřovalo. Nicméně, v posledních dnech díky tomu „odšpuntování“ stavebního řízení se už začínáme zabývat myšlenkami na realizaci trvalé haly se dvěma ledovými plochami.

Po stanovení rady města na magistrátu budeme ve spolupráci s Prahou 5 hledat vhodný pozemek. Nyní jsme tedy ve stavu, kdy budeme diskutovat o tom, kde by se trvalá hala dala postavit. My se samozřejmě plánujeme na její výstavbě podílet.